ABOUT

Naomi Souwen (1988) BFA Gerrit Rietveld Academie:

Mijn interesse gaat uit naar het gefotografeerde beeld en het daaruit voortgekomen medium video. De (re)presentatie van de natuur en (het tekort aan) woon-leefruimte komen veelvuldig terug in mijn werk. Naast mijn autonome projecten werk ik ook voor opdrachtgevers.

“De manier hoe hedendaagse media onze perceptie op de werkelijkheid beïnvloeden intrigeert mij.”

“Ik zoek naar het tastbare in de objecten die voor de lens zijn geïnstalleerd, probeer deze uit hun context te halen en op een hoger voetstuk te plaatsen waardoor zij gezien worden en betekenis krijgen”.

“Het medium fotografie is voor mij meer dan een reproductie van de werkelijkheid, ik zie het als een noodzakelijk hulpmiddel om ideeën over de wereld zichtbaar te maken”.